۲۳ مهر , ۱۳۹۰
نویسنده: نینا جمال امیدی
دسته بندی: مامایی
girlorboy
این مطلب را می پسندم2+جنس جنين پس از لقاح روشن مي شود. وبرحسب اينکه عمل لقاح با اسپرم حاوي کروموزوم X يا y صورت گيرد، دختر يا پسر بوجود مي آيد که تابع قانون احتمال است. احتمال پسر يا دختر شدن براي هر حاملگي يک قلو برابر 50% است. يعني شانس مساوي براي دختر يا پسر شدن وجود دارد. به کرات ديده شده است که زوجين، براي آنکه صاحب پسر يا دختر شوند به توصيه اطرافيان خود يا با مطالعه کتابهاي غير علمي، به مصرف هورمونها و داروهاي هورموني مردانه براي پسر شدن فرزندشان...
بدون دیدگاه